Doulingo Plus ( 2 Months )

100.000,0$

Category: SKU: Doulingo-Plus Tags:

Description

Duolingo là một nền tảng học ngôn ngữ miễn phí và dịch văn bản dựa trên “crowdsourcing”. Thiết kế của nó giúp người dùng vượt qua các bài học và đồng thời cũng giúp dịch văn bản, tài liệu.

2 Months : 100K   |  6 Months & 1 Year : Inbox Fanpage

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Doulingo Plus ( 2 Months )”

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Post comment